Forældresamarbejdet

Vi prioriterer et godt forældresamarbejde, hvor vi lægger vægt på gensidig åbenhed og ærlighed.

Vi tilbyder skole-/hjem-samtaler 1. gang årligt, hvor vi har en dialog omkring barnets trivsel i SFO’en. Gennem den daglige kontakt, forældrekaffe samt andre arrangementer, håber vi på et frugtbart forældresamarbejde.
Hvis der skulle være behov for en samtale ud over de planlagte, er I altid velkomne til at henvende jer til SFO personalet.