Pædagogiske værdier

I SFO’en er en af vores fornemmeste opgaver at skabe en SFO, hvor børnene føler sig trygge, er glade for at komme, og hvor de får opbygget gode sociale relationer samt selvstædighed.

Vi lægger vægt på at skabe en SFO, hvor der er en god omgangstone, samt ”højt til loftet” med plads til os alle. Vi oplever, at motivationen og samspillet vokser, når vi giver børnene medansvar og medbestemmelse, hvilket også styrker børnenes selvværd. Vi arbejder ud fra 5 fokusområder: Barnets sociale kompetencer/trivsel, legens betydning, kreativitet og mental robusthed.

Tillid og tryghed

Det er vigtigt for os, at børnene føler tillid og tryghed, så de tør være sig selv og at de kommer til os, når/hvis de har brug for hjælp.
For at skabe dette fundament er det af stor betydning, at vi har nogle rammer, hvor børnene mærker vores engagement og varme, men samtidig også vores grænser.

Legen

Vi mener, at legen har stor betydning for børnenes udvikling:

  • I legen opstår venskaber, og børnene lærer at vise hensyn, at samarbejde og løse konflikter.
  • Gennem legen afprøver og bearbejder børnene de indtryk og oplevelser som de får fra omgivelserne.
  • I legen får fantasien og kreativiteten frit spil.

Børnenes Mening

I SFO’en arbejder vi med et pædagogisk redskab hvor vi sætter fokus på børnenes trivsel i klassen og i SFO’en. Modellen går ud på, at børnene giver udtryk for det negative i en sag, og dernæst vender udsagnene til positive formuleringer.
Det er en spændende proces hvor børnene selv er medaktører og vi får sat fokus på trivslen i klassen. Det får børnene til at reflektere over deres egne venskaber, og hvad de selv kan bidrage med, for at vi alle trives godt i SFO’en.

Aktiviteter

  • Vi lægger vægt på, at børnene får frisk luft og får rørt sig hver dag. Derfor er Børnenes Jord og skolegården en af vores faste aktiviteter i dagligdagen.
  • Hver fredag laver vi fredagsfræs med alle børn. Hovedformålet er bevægelsesglæde for alle, hvor vores fokus er at have det sjovt sammen, mens vi bevæger os.
  • I vinterhalvåret tager vi i springhallen en gang om ugen, og i sommerhalvåret er vi i skoven hver mandag, hvor vi bager snobrød, spiller rundbold og går ture ved stranden.
  • I december måned laver vi julegave værksteder, hvor børnene laver fine julegaver
  • Vi bruger også skolens gymnastiksal, hvor børnene spiller hockeykampe og fodbold eller laver gymnastik og dans.
  • Vi laver ofte kreative aktiviteter som f.eks. skrotværksted hvor børnene klipper og klistre, snitter i træ og kreere de mest fantastiske ting

Ud over de faste aktiviteter, har vi fokus på at skabe en god balance mellem de strukturerede aktiviteter og legen, da det er i den selvvalgte leg, at børnene afprøver sig selv og opbygger venskaber på egen hånd.