Fælles morgensang

To af ugens dage begynder med fælles morgensang for 0. til 5. klasse. Vi ønsker at skabe gode traditioner for sang og musik og vægter et godt fællesskab på tværs af klasserne.

 

En gang om måneden morgensamling med resten af skolen

På Laursens Realskole mødes vi ca. en gang om måneden til morgensamling.

Morgensamlingerne er et socialt fællesarrangement, som alle klasser deltager i.

Alle klasser skiftes til at vise alle andre noget, de har lavet i undervisningen eller i deres dagligdag.

Klassernes indslag er kreative og underholdende.