Engelsk i 1. og 2. klasse

I den tidlige sprogstart i engelsk lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid, fx gennem hyppige gentagelser af ord og vendinger, rim, remser, sange, lege og små rollespil. De arbejder sammen parvis, i mindre grupper og fælles i klassen. Der vil dog også være små skriftlige opgaver og lette læsetekster.