Fagværksted

I fagværkstedstimerne er 1. og 2. klasse sammen i undervisningen - vi er tre lærere og en pædagog tilknyttet. I fagværksted støtter undervisningen sig til fagmålene i dansk, matematik, kristendom, sløjd, håndarbejde og billedkunst. I nogle perioder arbejder vi med forskellige temaer på tværs af fagene, fx høst, eventyr, dyr, byen m.m. I andre perioder er fagene sløjd, billedkunst, hjemkundskab og håndarbejde i centrum.
For at imødekomme børnenes konkrete opfattelser af omverdenen, vil aktiviteterne ofte være praktiske. Der skal være mulighed for at eksperimentere og fordybe sig. Børnene er som regel inddelt i mindre grupper, hvor de kommer igennem en række forskellige værksteder. Indholdet tager udgangspunkt i fagmålene.