Hverdagen

Morgensang

To dage om ugen begynder med fælles morgensang for 0. til 5. klasse. Vi vil gerne skabe gode traditioner for sang og musik, og vi vægter et godt fællesskab på tværs af klasserne. .


Formiddag

I formiddagstimerne har vi fagmoduler, der består af dansk og matematik. Timerne er placeret om formiddagen af hensyn til børnenes ressourcer og koncentrationsevne.

Her er tid til fordybelse, inden dagen har budt på for mange indtryk.

Indholdet i undervisningen præsenteres af klassernes lærere ved forældremøder og gennem nyhedsbreve.


Over middag

Her prioriterer vi de de musiske og kreative fag.
Børnene undervises på tværs af klasserne i idræt, musik og drama samt fagværksted.