Hverdagen

Formiddag

I formiddagstimerne har vi fagmoduler, der overvejende består af dansk og matematik. Timerne er placeret om formiddagen af hensyn til børnenes ressourcer og koncentrationsevne.

Her er tid til fordybelse, inden dagen har budt på for mange indtryk.

Indholdet i undervisningen præsenteres af klassernes lærere ved forældremøder og gennem nyhedsbreve.


Over middag

Her prioriterer vi de musiske og kreative fag.
Børnene undervises på tværs af klasserne i musik og drama, idræt samt fagværksted.