Matematik

MATEMATIK I INDSKOLINGEN

Når børnene starter i indskolingen er deres forudsætninger, tilgange og læringsstile forskellige. Det er derfor udgangspunktet, at undervisningen i matematik bliver varieret, sjov, eksperimenterende og udfordringerne for de enkelte børn forskellige.

Undervisningen vil bygge videre på børnenes forudgående erfaringer og dem de tilegner sig ved at deltage i leg, spil, opgaver og forskellige undersøgelser på skolen og i nærmiljøet. Det er den grundlæggende talforståelse og geometri, der vil præge undervisningen, med positionssystemet (tallenes placering) som omdrejningspunktet.

Faglige mål:

Matematiske kompetencer

Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik

Tal og algebra

Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

Geometri og måling

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle

Statistik og sandsynlighed

Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser, udtrykke intuitive chancestørrelser og har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer