Musik og Drama

0. - 1. og 2. klasse er sammen i undervisningen. Der er 3 lærere og en pædagog tilknyttet, og børnene er oftest klassedelt. Musikfaget består af tre elementer:

- Musikøvelse (synge, spille instrumenter og danse)
- Musikalsk skabelse (komponere melodier, lave teaterstykker, lave egne danse)
- Musikforståelse (lytte, tale om musik, kende musikalske begreber)

I arbejdet med drama og teater er kroppen og stemmen udgangspunktet. Vi bruger fantasien og indlever os i og udtrykker forskellige roller. Vi tager udgangspunkt i en oplevelse, en fortælling, en historisk begivenhed eller et eventyr, som nogle år kan munde ud i en musikalsk teaterforestilling med alle 48 børn.