Skovskole

Skovskolen er for 0. kl. og 1., 2. og 3. klasse. Skovskolen er inddelt i to perioder.
1. periode; august – efterårsferien.
2. periode; april – juni.
Fagene natur/teknik og idræt er i disse perioder flyttet ud i skoven.
I skovskolen har børnene optimale betingelser for at opleve naturen, være i bevægelse og for at få fysiske udfordringer. Det fremmer læringsprocesserne at have krop og bevægelse med i undervisningen – desuden mener vi, at vi styrker børnenes generelle sundhed.
I skoven er der højt til loftet, luft og plads i ”klasseværelset” og gode muligheder for at arbejde på tværs af køn, alder og fag. Skovskolen er vores forsøg på at gøre noget aktivt for, at børnene lærer om naturen i naturen. Indholdet tager udgangspunkt i fagmålene.

Indskoling (9)