Specialundervisning

Behov for specialundervisning kan være mange ting. På en række områder tager vi højde for børnenes forskellige modenhed og individuelle behov:

  • Max. 18 børn i klasserne
  • Variation og sammensætning af grupper på mange måder.
  • Få lærere om klasserne
  • Arbejde i små hold på fagværksted 
  • SFO’en er integreret i undervisningen

Vores holdning er, at børnene så vidt muligt ikke skal tages ud af den almindelige klasseundervisning i de første skoleår. Det kan dog være hensigtsmæssigt med en intensiv specialundervisning i en kortere periode. Det kunne for eksempel handle om manglende bogstavkendskab. I løbet af indskolingsårene tages test i dansk og matematik - test der gerne skulle afdække børnenes modenhed og faglige niveau.