Velkommen på mellemtrinnet

5. klasse gik Lucia

Se indtryk fra 6. klassernes musical:

På Laursens Realskole består mellemtrinnet af en 4. klasse, en 5. klasse og to spor i 6. klasse. Vi opretter hvert år en ny 6. klasse.
Alle klasser har en lav klassekvotient med 18 elever i 4. og 5. klasse, og 22 elever i klasserne fra 6. klasse.

I dagligdagen holder klasserne til i hovedskolens bygninger i Hjelmensgade, hvor alle klasser har deres eget klasselokale med smartboards, adgang til IT-lokale, faglokaler og udendørsområder. Alle elever har egen computer med i skole fra 6. klasse.

Meget af fritiden og frikvartererne bliver brugt på Børnenes Jord, hvor der også er mulighed for gratis fast medlemskab.

Der er i alt 80 elever på 4., 5. og 6. klassetrin. Vi vægter samarbejde klasserne imellem meget højt, så der er gode muligheder for at skabe nye kammeratskaber på kryds og tværs af klasserne.

En dag i klassen

6 03