Hverdagen på mellemtrinnet

I 4. og 5. klasse er der, ud over fokus på det faglige, lagt stor vægt på de praktisk-/musiske fag . Eleverne har således både sløjd, musik/drama, billedkunst og håndarbejde. I disse fag er klassen delt i 2 hold, og der er således 9 elever sammen med en lærer. 4. og 5. klasse har i løbet af skoleåret et fælles tema, hvor de arbejder på tværs af klasserne. Temaerne kan være fx middelalder, cirkus eller venskab.

De to 6. klasser har projekttimer, som er en kombination af ovenstående fag. I disse timer arbejdes der hen imod en fælles musical. Musical er i høj grad med til at styrke fællesskabet mellem den ”gamle” og den nye 6. klasse.