De praktisk/musiske fag

Til og med 5. klasse har vores elever en lang række praktisk/musiske fag. For at give eleverne det størst mulige udbytte af disse timer, har vi valgt at arbejde med delehold, således at en halv klasse har musik og drama, medens den anden halvdel har f.eks. billedkunst, håndarbejde eller sløjd.

I 6.klasse erstattes de praktisk/musiske fag af et langt musicalforløb