Undervisningen i 4. - 6. klasse

Undervisningen på Laursens Realskole er baseret på moderne digitale undervisningsmaterialer og tidssvarende bogsystemer til hvert klassetrin. Alle lokaler er udstyret med smartboards, og underviserne er øvede i at udnytte de ressourcer, smartboardet giver.

Al undervisning på Laursens Realskole er planlagt ud fra de gældende trinmål for faget (se linket ved fagene).
I 4. og 5. klasse
bliver eleverne undervist i musik, drama, sløjd, billedkunst og håndarbejde.
Fra 5. klasse kommer tysk, og fra 6. klasse historie,
 på skemaet.

På disse årgange modtager eleverne også undervisning i fagene: matematik, dansk, billedkunst, natur og teknik, engelsk og idræt.