Optagelse

Når der er plads i klasserne, optager vi løbende nye elever på alle klassetrin. Vi optager hvert år elever til en ny 6. klasse. Optagelsesproceduren i disse klasser indebærer, at elever og forældre inviteres til en optagelsessamtale.

I samtalerne deltager foruden eleven og forældrene også klasselæreren eller en af klassens øvrige lærere og evt. en fra ledelsen.

Vi vil gerne møde de kommende elever for at drøfte baggrunden for at skifte skole og elevens motivation for at begynde i en ny klasse.

Vi vil også gerne give eventuelt kommende elever og forældre en mulighed for at danne sig et lidt bedre kendskab til skolen, lærerne og den kommende klasse.Vi laver ikke en aftale om en ny skolestart samme dag, som vi har samtalen. I stedet giver vi hinanden mulighed for at gå hjem og mærke efter, om maven også stadig synes, at det er en god idé at skifte skole. Den endelige aftale laver vi tidligst dagen efter.

Klik her, hvis I vil vide mere om indmeldelse og optagelsesprocedure.