Skolebiblioteket

Skolen råder over et skolebibliotek, der er åbent for udlån i skoletiden.
Det fremmer elevernes lyst til at læse og forsyner klasserne med frilæsningsbøger og fagbøger til undervisningen.
Eleverne i 0. - 5. klasse kan fast låne bøger en gang om ugen. 
Bøgerne afleveres ved næste udlån, eller genlånes.