Ledige pladser

Status pr. 20. november 2019 vedr. indeværende skoleår

Vi har stadig få ledige pigepladser i 0. klasse. 
Vi har en ledig drengeplads i 4. klasse.
Vi har desuden 1 pigeplads på studielinjen i 10. klasse.

Tryghed og tillid er nogle af de vigtigste begreber for os, og begge er forudsætninger for, at børnene kan lære noget. 

Vi har en skole, der vægter både de faglige og de kreative kompetencer højt. 

Musik og drama er en vigtig ingrediens i skolegangen på Laursens Realskole.

Vi glæder os til at høre fra dig.