Indmeldelse og optagelse af 10. klasserne

Alle elever, der står på ventelisten til 10. klasse, skal før informationsmødet og evt. optagelse indsende et evalueringsskema samt efterårets standpunktskarakterer.
Evalueringsskemaet vil blive sendt ud sammen med invitationen til informationsmødet.

Hvorfor vi beder om standpunktskarakterne er først og fremmest for at kunne danne os et billede af elevens faglige niveau og for at kunne planlægge en evt. niveaudeling. Samtidig vil vi også gerne forsøge at sikre os, at I som elev og forældre mener, at 10. klasse på Laursens Realskole er det rigtige tilbud for jer.