Indmeldelse og optagelse af 6. og 8. klasse

Til den nye 6. og den nye 8. klasse starter optagelsesproceduren i februar/marts måned, hvor vi skriver til alle på ventelisten, om I ønsker at bibeholde jeres ventelisteplads.

Ud fra de positive svar, der kommer tilbage, indkalder vi de 22 første på ventelisten til samtaleSamtalerne starter typisk i marts/april måned.

Vi indkalder kun de, der i første omgang er plads til og i den rækkefølge, I er skrevet op på ventelisten, dog med hensynstagen til, at søskendebørn har førsteprioritet til en samtale, og til at antallet af piger og drenge i klassen skal være så ligeligt fordelt som muligt.