Indmeldelse og optagelse af børnehaveklassen

Senest i oktober, året før jeres barn skal starte i skole, vil alle, der står på ventelisten modtage et brev, om I fortsat ønsker at stå på ventelisten.

Ud fra de positive svar vi får tilbage, vil vi i oktober/november indkalde de første 18 på ventelisten til en samtale.

Vi indkalder kun de, der i første omgang er plads til og i den rækkefølge, I er skrevet op, dog med hensynstagen til, at søskendebørn har førsteprioritet til en samtale, og til at antallet af piger og drenge i klassen skal være så ligeligt fordelt som muligt.

Formålet med samtalen er, at vi sammen med jer og jeres barn, kan drøfte og vurdere om jeres barn vil være parat til skolestart. Samtidig får I og jeres barn også en mulighed for at møde børnehaveklasselederen og få et nærmere indtryk af skolen.