I tilfælde af udmeldelse

I løbet af skoleåret er der en måneds opsigelsesvarsel til den 1. i måneden.

Hvis ikke man udmeldes til udgangen af et skoleår, er sidste udmeldelsestidspunkt den 30. april. Eleven vil så være udmeldt pr. 1. juni. Går eleven på hhv. skolen og/eller i SFO´en i juni, skal man også betale for juli måned.

Hent udmeldelsesblanketten her