10. klasses prøver sommeren 2021

Kalender for skriftlige prøver

Mandag den 3. maj - Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13:30 - 17:30
Elever med forlænget tid: 13:30 - 18:50


Tirsdag den 4. maj - Matematik
kl. 14:00 - 18:00
Elever med forlænget tid: 14:00-19:20

Herefter almindelige skoledage

 

 

Kalender for mundtlige prøver

Oversigt over de mundtlige prøver 

 

 

Oversigt over prøver, der gennemføres/aflyses:

Elever i folkeskolen skal til prøver i prøveterminen maj-juni 2021

I 9. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (mundtlig og skriftlig)
  • Matematik (skriftlig) 
  • Engelsk (mundtlig) 

I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (skriftlig og mundtlig)
  • Matematik (skriftlig og mundtlig)

 

Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2021

  • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
  • Alle udtræksprøver i 9. klasse
  • Frivillige prøver i 8. og 9. klasse
  • klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

 

Skal eleverne aflægge alle dele af de skriftlige prøver i dansk og matematik i 9. klasse?

Ja, med udgangspunkt i den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område skal eleverne aflægge alle dele af de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik i 9. klasse.

Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

Prøve i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

 

Retningslinjer for standpunktskarakterer til sommer

Karakteren i de prøver, som eleverne har fået aflyst:

Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i.
Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver:

- Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
- De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

Afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter udskydes til medio juni, dog ikke for de fag eleven skal til prøve i. Her afgives den afsluttende standpunktskarakter, inden prøven afholdes.

 

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. 

Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 

Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse. 

Læs/Brug følgende dokumenter før prøverne

Retningslinjer ved prøver

Computer og print

Ordbøger og GeoGebra

Hjælpemidler

Husk headset til prøverne

 

 

Sidehoveder

Generelt sidehoved

Sidehoved dansk 10. klasse

Vedr. kilder

 

Siddepladser 

Hvor skal jeg sidde - klik

 

10y i lokale 8+18 - øverst på skolen i Hjelmensgade
10F i gymnastiksalen
10X i gymnastiksalen
10A i X1-2 (X-House)
10W i X13 (X-House) og i lokale 17 på Hjelmensgade. Fordeling følger
10Z i X11-12 (X-House)