Lærerstuderende

Skolen har hvert år lærerstuderende fra lærerseminariet i Århus, VIA University College i praktik.

Vi mener, det er vigtigt at deltage i uddannelsen af de kommende lærere. Vi ønsker også, at Laursens Realskole og de frie skoler i det hele taget fremstår som et attraktivt arbejdssted for de studerende.

Det er altid en god oplevelse at have studerende med i undervisningen, og de lærerstuderende kommer i flere forskellige klasser. Som regel dog ikke 10. klasse. Vi forsøger at veksle mellem klasserne fra år til år.

Læreruddannelsen har været under forandring, og Laursens Realskole har skullet certificeres som praktikskole.

Se uddannelsesplanen for de studerende her: UddplanPraktik