Søskendemoderation hvordan

  • Ældste barn betaler fuld pris
  • Andet barn betaler halv pris
  • Tredje og efterfølgende børn betaler kvart pris


Kriterier

Søskende
Skolens princip for at udløse søskendemoderation er, at søskende skal være blodsbeslægtede eller adopterede.

Det vil sige, at børn der har fælles bolig i en eller anden kombination kun udløser moderation, hvis en af de biologiske eller en adoptivforælder har et eller flere andre børn på skolen.

Det er uden betydning, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Familier
Børn, der har samme adresse som nogle, der i forvejen er elever på skolen, kan komme foran i køen til en optagelsessamtale. Man er her garanteret en samtale, men ikke nødvendigvis en optagelse.
Vi har lavet denne familieprioritering for at tilgodese de familier, der ønsker at have så få institutioner og samarbejdspartnere som muligt.