Evalueringer

Evalueringer

På skolen har vi forskellige former for evalueringer og undersøgelser.

Undervisningsmiljøundersøgelse
2009/10, klik her
2014/15, klik her

Grundskolekarakterer og karakterfordeling ved de afsluttende prøver, klik her.

Tilsynsrapporter, klik her