Afslappet undervisning

Højst en øretæve

Højst en øretæve Laursens Realskole havde lige fra begyndelsen fællesundervisning for drenge og piger, hvad der var meget usædvanligt for tiden. 0gså forholdet mellem lærere og elever var mere afslappet, end det almindeligvis var inden for det kommunale skolevæsen. 

Havde man forbrudt sig mod disciplinen i kommuneskolerne, blev der som regel afregnet kontant med spanskrør eller pegepind. 

På Laursens Realskole herskede der ikke, som man selv udtrykte det "militær disciplin": der vankede højst en øretæve. Der var altså en vis portion frihed, men alligevel en god disciplin. Læs meget mere på Aarhus Leksikon