Fælles mål

I undervisningen arbejder vi efter nationalt bestemte,
Fælles Mål:

 

Undervsningsministeriet om Fælles Mål

Fælles Mål for hvert enkelt fag

 

Faellesmaal1