Kommunikation

Skolens kommunikationsveje er korte. Både mellem forældre og lærere, men også til skolens ledelse og til de faciliteter, vi råder over i arbejdet med at give eleverne de bedste betingelser.

Kommunikationen mellem hjem og lærere er væsentlig for os. Vi vil gerne informeres om forandringer, der er væsentlige for barnets hverdag. Ligesom vi også hurtigt informerer om forhold, der opstår i eller omkring skolen.

Vi mener, det er nødvendigt at kunne etablere den fornødne hjælp til elever med vanskeligheder, så hurtigt som muligt for at styrke og forbedre barnets situation.

Vi kan benytte os af de samme hjælpefaciliteter som de kommunale skoler, men vi har også afsat ressourcer til selv at kunne reagere hurtigt på elever, der har brug for hjælp.