Kommunikation

Skolens kommunikationsveje er korte, både mellem forældre og lærere/pædagoger, til skolens ledelse og til de instanser, vi samarbejder med for at give eleverne de bedste betingelser.

Kommunikationen mellem hjem og skole er væsentlig for os. Vi vil gerne informeres om forandringer, der er væsentlige for barnets hverdag, ligesom vi også hurtigt informerer om forhold, der opstår i eller omkring skolen.

Vi mener, det er nødvendigt at kunne etablere den fornødne hjælp til elever i vanskeligheder så hurtigt som muligt for at styrke og forbedre barnets situation.

Vi kan benytte os af de samme hjælpefaciliteter som de kommunale skoler, og vi har et godt og løbende samarbejde med Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR). Vi har også afsat ressourcer til selv at kunne reagere hurtigt på elever, der har brug for hjælp.