Nærhed er et nøgleord

Nærhed i skolestarten

Indskolingsklasserne og SFO har til huse i den samme bygning, Det Gule Hus. Der er så få lærere i børnenes hverdag som muligt, og SFO'ens pædagoger og lærerne samarbejder tæt for hver dag at give børnene en tryg og sammenhængende dag.

Vi er meget opmærksomme på, at modtagelsen af nye børn i klasserne foregår på en måde, så det er trygt for dem at komme i skole. Vi modtager hvert år flere end 200 nye elever, så vi er har stor erfaring med at modtage nye elever.

De nyoprettede klasser i 6., 8. og 10. klasse har alle introduktionsforløb med hinanden og i 10. klasse er der en introtur på 3 dage.

Den nye 6. klasse har en del timer sammen med den gamle 6. klasse, hvor de i deres projekttimer i efteråret primært arbejder med drama. Som afslutning på dette forløb sætter de to klasser en musical op til opførsel i foråret.