Generalforsamling

Generalforsamling

Skolens øverste ledelse vælges af forældrekredsen på en årlig generalforsamling efter bestemmelser, der er godkendt af Undervisningsministeriet, jf. skolens vedtægter. Generalforsamlingen vælger også skolens tilsynsførende, som i øjeblikket er Bent Fløng. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for skolen, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter leder og lærere ved skolen.

Skolen afholder hvert år i april generalforsamling i henhold til vedtægterne. Det er skolens forældrekreds, der udgør de valgberettigede. Alle forældre inviteres derfor til generalforsamlingen.