Skolens ledelse

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift. Det betyder i praksis, at bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og formulerer de overordnede formål og målsætninger for Laursens Realskole.

Skolens daglige ledelse træffer alle konkrete beslutninger og har ansvaret for personaleledelsen og kontakten til forældrene.

På bestyrelsesmøderne fastlægger vi bl.a. skolens værdier og strategi, drøfter undervisningens kvalitet og elevernes udbytte, prioriterer ressourcerne og følger op på økonomien, drøfter vedligeholdelse af de fysiske rammer, markedsføring mm.

Bestyrelsen har også ansvar for at ansætte skolens leder og personale. Vi holder ca. 9 møder om året og et dagsseminar sammen med skolens daglige ledelse.

Thomas Neessen (formand) Senior IT application Specialist, Danske Bank
Barn i 5. kl. I bestyrelsen 2017 Thomas
@neessen.dk
Lise Frost
(næstformand)
Speciallæge
Børn i 8. og 5. kl.
I bestyrelsen 2018
lif @forens.au.dk

Niels Holger Printz
Advokat
Barn i 4. og 5. kl.
I bestyrelsen 2016
nhp@printz-
advokatfirma 
.dk
Jette Bøge Rosenskjold
Daglig leder
Skt. Johannes Kirke
Barn i 7. klasse
I bestyrelsen 2016
jvr@km.dk
 Mads Weltz Pedersen
Selvstændig
Barn i 4. kl.
I bestyrelsen 2018
mads_weltz@yahoo.dk
 Matias Juul Thorn
Barn i 1. og 4. klasse
I bestyrelsen 2019
mathiasthorn@
hotmail.com
 
Rikke Steffensen
Filialchef
Sydbank i Viby

Barn i 8. klasse
I bestyrelsen 2013
rikke@
brovststef fensen.dk