Forældresamarbejde

Det er vigtigt for skolens virke, at der findes et engageret samarbejde mellem skole og hjem. Et klasseforældreråd kan bestå af 3-5 forældre, der vælges for et år ad gangen. Rådets opgaver kan fx være:

- at planlægge forskellige aktiviteter omkring klassen sammen med lærerne, forældrene og eleverne

- at få klassen til at fungere godt og at sørge for, at forældrene lærer hinanden at kende indbyrdes

Forældremøder
Hver klasse afholder ét årligt forældremøde i starten af skoleåret, hvor fag og faglærere introduceres, og hvor klassens skoleår ridses op. Klasselæreren gennemgår vigtige datoer og begivenheder samt årsplaner. Forældremøder er også et godt forum, hvor forældre mødes og drøfter eventuelle problemstillinger over en kop kaffe eller en øl.

Skole/Hjem-samtaler
For hver klasse afholdes 2 årlige skole/hjem-samtaler - efterår og forår. I særlige situationer vil der altid være mulighed for ekstra samtaler. Den daglige information og kommunikation foregår via skolens intranet.