Skolefesten

I november afholdes skolefest som skolens elevråd arrangerer.

Forældre og elever i 0.-5.klasse mødes til fællesspisning i klasserne arrangeret af forældrerådet, og senere underholder hver klasse med et musikstykke i gymnastiksalen, hvor skolens lærerband spiller til. Derefter er der diskotek og sjov.

Når de yngste elever er gået hjem, holder 6.-9. skolefest med et super diskotek, og elevrådet åbner baren med sodavand, chips og slik. Der er ofte et tema, og salen er festligt udsmykket.