Prøveeksamen

I 8. klasse vil undervisningen lede hen imod prøveeksamener, både skriftlige og mundtlige. Disse afholdes i foråret og giver eleverne en god og praktisk indføring i, hvad der venter dem året efter. Dette arbejde prioriteres for at gøre eleverne trygge ved eksamensformen.

Der vil være prøveeksamener i fagene matematik, dansk, engelsk og fysik.

Prøveeksamenerne er forberedt og tilrettelagt i overensstemmelse med UVM's retningslinjer og ved brug af interne censorer.