Projektopgaven i 9. klasse

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge med en projektopgave. Eleverne løser en problemstilling, som de selv er med til at formulere. Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problem. Eleverne afleverer deres produkt om fredagen, og de fremlægger i umiddelbar forlængelse heraf, det vil sige i starten af den efterfølgende uge. På Laursens Realskole ligger projektopgaven typisk i januar og februar.

Projektopgaven er uafhængig af skolens 9.-klasseprøver og bedømmes internt ved lærerens skriftlige udtalelse.

For at forberede eleverne på denne procesorienterede arbejdsform, har vi valgt også at lade eleverne i 8. klasse udarbejde en projektopgave i anden halvdel af skoleåret.