Undervisning

Undervisningen på Laursens Realskole er baseret på moderne digitale undervisningsmaterialer og tidssvarende bogsystemer til hvert klassetrin. Alle lokaler er udstyret med smartboards, og underviserne er øvede i at udnytte de ressourcer, smartboardet giver.

Undervisningen på Laursens Realskole er planlagt ud fra de gældende trinmål for faget.

Undervisningsfag i 7. klasse:
matematik, dansk, engelsk, historie, idræt, tysk, biologi, geografi, fysik/kemi samt håndværk & design eller musik.

Eleverne har endvidere mulighed for at tilvælge fransk på skemaet.

Undervisningsfag i 8. og 9. klasse:

Eleverne har på 8. og 9. klassetrin samme undervisningsfag som i 7. klasse, blot er skemaet udvidet med samfundsfag.
Desuden afsluttes håndværk & design eller musik efter 8. klasse.