Undervisning

Undervisningen på Laursens Realskole er baseret på moderne digitale undervisningsmaterialer og tidssvarende bogsystemer til hvert klassetrin. Alle lokaler er udstyret med smartboards, og underviserne er øvede i at udnytte de ressourcer, smartboardet giver.

Undervisningen på Laursens Realskole er planlagt ud fra de gældende trinmål for faget.

Undervisningsfag i 7. klasse:
Matematik, dansk, engelsk, historie, idræt, tysk, biologi, geografi, fysik/kemi samt håndværk & design eller musik.

Eleverne har endvidere mulighed for at tilvælge fransk på skemaet, samt delehold i sprogfagene.

Undervisningsfag i 8. og 9. klasse:

Vi har ekstra dansktræning. Elever med behov kan få ekstra en dansk- og en ekstra matematiktime. 

I 8. og 9. klasse udvides undervisningsfagene som i 7. klasse med samfundsfag.
Desuden afsluttes håndværk & design eller musik efter 8. klasse.